• GDPR

Norra Väret ekonomiska förening har som dataskyddspolicy att i tillämpliga delar följa vad som föreskrivs i den nya dataskyddsförordningen GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018.
För att administrera föreningens verksamhet finns ett medlemsregister med stugnummer, namn, bostadsadress, telefonnummer och e-mailadress. Detta medlemsregister uppdateras kontinuerligt och är tillgängligt endast för föreningens styrelse och vid begäran från skattemyndighet.
Varje medlem kan dock när som helst kontrollera och ge synpunkter på egna uppgifter i medlemsregistret
.

Styrelsen har utsett föreningens kassör Bengt Gånemo som dataskyddsansvarig.