• GDPR


Medlemsregister,
Norra Väret ekonomiska förening har som dataskyddspolicy att i tillämpliga delar följa vad som föreskrivs i den nya dataskyddsförordningen GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018.
För att administrera föreningens verksamhet finns ett medlemsregister med stugnummer, namn, bostadsadress, telefonnummer och e-mailadress. Detta medlemsregister uppdateras kontinuerligt och är tillgängligt endast för föreningens styrelse och vid begäran från skattemyndighet.
Varje medlem kan dock när som helst kontrollera och ge synpunkter på egna uppgifter i medlemsregistret genom att kontakta vår dataskyddsansvarige.


Adresslistan
Majoriteten av föreningens medlemmar anser det angeläget att ”Grannsamverkan” inom fritidsbyn fungerar på ett betryggande sätt. Detta förutsätter bl. a. att vi lätt ska kunna kontakta varandra om t. ex. ett fritidshus utsätts för någon form av åverkan.
I adresslistan på denna hemsida finns därför de uppgifter som respektive stugägare önskar och formellt (enligt GDPR) gett sitt samtycke till.
Styrelsen är skyldig att omedelbar ändra eller ta bort uppgifter i adresslistan, som berör enskild medlem då denne begär detta.

Styrelsen har utsett föreningens kassör Bengt Gånemo som dataskyddsansvarig,