• Om oss

VÄLKOMNA  TILL  NORRA  VÄRETS

                   HEMSIDA.

     

Här gör vi ett försök att snabbare få ut information

och för att underlätta kommunikationen med våra

medlemmar.

Läs mer genom att klicka på de olika flikarna.

Styrelsen

Ordförande Bo Persson tel 0735 41 42 02

Vice ordförande Ulf Therén tel 0706 92 67 30

Kassör Bengt Gånemo tel 0738 17 64 34

Vi tar gärna emot synpunkter och önskemål vad gäller hemsidan.

Uppdaterat: 2023-10-15
   - Protokoll från gemensamt möte med Östra strandens
     stugföreningar (se under flik "Övriga stugområden"). 

Påminner om "spikförbud" som råder från midsommar till den 
7 augusti. Se även våra ordningsregler under fliken Styrelse/stadgar.

Vi som är medlemmar kan låna vårt partytält. Bokning via mail till styrelsen. Under fliken styrelsen / kontakta.

Redan bokade tider finns under flik medlemmar/partytält.

 

 

I DENNA RUTA FINNER DU KORT AKTUELL INFORMATION.  

Föreningen har köpt in en grindsläpkärra som är tänkt att vi medlemmar ska använda när vi behöver transportera större mängder trädgårdsavfall såsom häckklipp, träd och grenar. Detta avfall skall till kommunens återvinningsstation.
För bokning av kärran kontakta Bo Hammarbäck (stuga 35)
på tel 0735 05 90 56.


 Numera finns det under sommarhalvåret en container placerad på vår gemensamma parkering.Vi vill att denna container ska användas endast för lättare och mindre mängder trädgårdsavfall. Detta eftersom varje extra tämning är ganska dyr.